Jste zde

Doména 1: Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly

Pro tuto doménu byly získány odpovědi od 319 respondentů.

V rámci domény 1 (Podpora zaměstnanosti a mobility pracovní síly) získala největší podporu oblast 1.1 Dostupnost zaměstnání pro nezaměstnané a neaktivní osoby, podpora místních služeb zaměstnanosti a pracovní mobility, kterou zvolilo jako prioritní celkem 200 respondentů. Druhou nejčastěji zvolenou oblastí v rámci domény 1 byla oblast 1.4 Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života, kterou vybralo jako prioritní celkem 146 respondentů. Třetí nejčastěji vybranou oblastí byla oblast 1.2 Udržitelná pracovní integrace mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se studiem soustavně nepřipravují na zaměstnání, kterou vybralo 138 respondentů. Výsledky oblastí v doméně 1, které respondenti považují za prioritní, jsou uvedeny v následujícím grafu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 32
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)