Jste zde

1.2 Udržitelná pracovní integrace mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se studiem soustavně nepřipravují na zaměstnání (tzv. NEET)


Odpovědi "jiné":
- na míru šitá asistenční služba s cílem nalezení a udržení vhodného pracovního uplatnění, součástí může být hledání možností návratu zpět ke studiu
- podpora malých a středních podniků, které umožní v průběhu přípravy i po skončení učení mladým lidem získat praxi v jejich podniku.
- Dobrovolnické stáže
- Podpora dobrovolnictví jako formy získávání chráněné praxe v oboru
- Vytváření pracovních míst

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 20
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)