Jste zde

1.4 Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života


Odpovědi "jiné":
- Národní strategie a legislativní úpravy
- podpora podnikání viz. výše
- odstraňování genderových stereotypů ve společnosti obecně

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 21
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)