Jste zde

1.5 Přizpůsobení zaměstnanců, podniků a podnikatelů


Odpovědi "jiné":
- Podpora flexibility a mobility pracovní síly.
- Age management - strategie zaměstnávání starších pracovníků
- Rozvoj přenositelných měkkých kompetencí ve vazbě na Národní soustavu povolání

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 21
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)