Jste zde

1.7 Modernizace a posilování institucí trhu práce, včetně podpory mezinárodní mobility pracovních sil


Odpovědi "jiné":
- Souvisí s 1.7.3. Podpora celoživotního vzdělávání /možnosti průběžné (re)kvalifikace
- podpora služeb pro pracovní integraci lidí s těžším handicapem (více handicapy)
- Zlepšení informovanosti o možnostech mezinárodní mobility a podmínek práce v jiných zemích.

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 18
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)