Jste zde

Doména 2: Podpora sociálního začleňování a snižování chudoby

Pro tuto doménu byly získány odpovědi od 264 respondentů>.

V rámci domény měly největší podporu oblasti 2.1 Aktivní začleňování (148 respondentů), 2.4 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním službám, včetně zdravotní péče a sociálních služeb obecného zájmu (142 respondentů) a 2.5 Podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání (139 respondentů). Rozložení oblastí v doméně 2 podle podpory respondentů je znázorněno v následujícím grafu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 22
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)