Jste zde

Doména 3: Investice do vzdělávání, rozvoje dovedností a celoživotního učení

Pro tuto doménu byly získány odpovědi od 347 respondentů>.

V rámci domény 3 měla absolutně nejvýraznější podporu oblast 3.3 Zlepšení přístupu k celoživotnímu vzdělávání, zvyšování kvalifikace a kompetencí zaměstnanců a zvýšení relevance trhu práce ve vzdělávání a odborné přípravě, kterou zvolilo celkem 306 respondentů. 106 respondentů vybralo oblast 3.2 Zlepšení kvality, efektivity a otevřenosti terciálního vzdělávání s ohledem na zvýšení účasti ve vzdělávání a úrovně dosaženého stupně vzdělání. Nejméně respondentů (celkem 73) zvolilo oblast 3.1 snížení předčasného odchodu ze školy a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu a základnímu vzdělávání. Výsledky za doménu 3 znázorňuje následující graf.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 19
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)