Jste zde

Doména 4: Zlepšení institucionální kapacity a zajištění efektivní veřejné správy

Pro tuto doménu byly získány odpovědi od 109 respondentů>.

Doména 4 zahrnovala pouze dvě oblasti, přičemž silnější podporu měla oblast 4.1 Investice do budování institucionálních kapacit a investice do zvýšení efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb s ohledem na reformy, zlepšení a právní úpravy a dobrého vládnutí, kterou zvolilo 91 respondentů. Oblast 4.2 Budování kapacit pro aktéry poskytující zaměstnání, vzdělávání, zdravotní a sociální politiku a odvětvové a územní pakty ke stimulaci reforem na národní, regionální a místní úrovni vybralo 39 respondentů.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 15
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)