Jste zde

Další oblasti - Financování sociálních inovací

Na další oblasti byly dotazováni všichni oslovení, celkem byly tedy získány odpovědi od 510 respondentů.


Odpovědi "jiné":
- rozvoj sociálních pojišťoven (viz německý systém úhrady sociálních služeb)
- sociální investiční strategie
- Nevím
- otevření trhu práce studujícím - mj. podporuje zodpovednost za sebe sám
- změna způsobu rozdělování veřejných financí a propojování veřejných a soukromých zdrojů
- banky
- daňové úlevy pro komerční subjekty, které budou investovat do vzdělávaní nebo budou podporovat vzdělávaní
- úspory ve změně financování
- zodpovědnost státu
- přímé finanční dotace pro začínající podnikatele v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti
- zavést pojištění na péči, aby bylo ze státního rozpočtu víc na obecně prospěšné (nikoliv partikulární) cíle.
- systémová podpora místních aktérů

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 14
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)