Jste zde

1.1 Dostupnost zaměstnání pro nezaměstnané a neaktivní osoby, podpora místních služeb zaměstnanosti a pracovní mobility


Odpovědi "jiné":
- odbornou přípravu zaměřit na "zkrácené vyučení v oboru, který požadují firmy v okolí
- Spolupráce mezi ziskovým sektorem, neziskovým sektorem a institucemi veřejné správy
- osobní poradenství
- podpora nových pracovních míst zejména v malých obcích
- Podpora rozvoje sociálních firem na zaměstnávání osob obtížně zaměstnatelných
- Podpora vzniku sociálních podniků, podpora rozvoje stávajích sociálních podniků při řešení problematiky místního rozvoje
- Rozvoj sekundárního trhu práce - časově omezené agenturní zaměstnání k získání či rozvoji dovedností a pracovních návyků s možností vyzkoušení u potenciálních budoucích zaměstnavatelů - model Labour Pool - viz Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Souhrn slovních komentářů (samostatný soubor .pdf)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 22
Vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s výsledkem (čím více hvězdiček, tím více souhlasíte). Zároveň můžete níže přidat komentář.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)