Evaluace implementace inovativnosti v OP LZZ - expertní panel v ČR (2012)

zpět na webové stránky s výstupy evaluace

Filtr Otázka / odpovědi Počet odpovědí % z celku % z filtru Graficky