Jste zde

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Zkratka programu: 
OP LZZ

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)
Subscribe to RSS - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost