Jste zde

2.5.1. Budování kapacit a infrastruktury pro rozvoj sociálních podniků, zejména prostřednictvím vzdělávání o sociálním podnikání, vytváření sítí, vývoj národních nebo regionálních strategií ve spolupráci s klíčovými stakeholdery, poskytování služeb pro ro

Inkubace a akcelerace aktivit v oblasti sociální ekonomiky

Celkovým cílem projektu je mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know how od partnerské organizace projektu i-Genius z Velké Británie v oblasti sociálního podnikání. Prostřednictvím této spolupráce byla inovována metodika, na základě které bylo realizováno vzdělávání pro zaměstnance z NNO v ČR, kteří měli zájem nebo plánovali zahájit sociální podnikání. Hlavními nástroji pro vzdělávání cílové skupiny projektu byla ve spolupráci se zahraničním partnerem příprava a realizace vzdělávacího kurzu, E-learningu a tutorování.

Beskydy pro všechny

Projekt Beskydy pro všechny byl realizován organizací KAZUIST, spol. s r.o. ve spolupráci s řadou dalších partnerů (celkem dalších deset organizací v rámci ČR a čtyři zahraniční partneři).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)
Subscribe to RSS - 2.5.1. Budování kapacit a infrastruktury pro rozvoj sociálních podniků, zejména prostřednictvím vzdělávání o sociálním podnikání, vytváření sítí, vývoj národních nebo regionálních strategií ve spolupráci s klíčovými stakeholdery, poskytování služeb pro ro