Jste zde

Estonsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů identifikuje následující témata zaměřená na inovace:
• Celoživotní vzdělávání: zlepšení přístupu ohrožených skupin k odbornému vzdělávání díky rozvoji a podpoře inovačních vyučovacích metod a forem (např. e-odborná škola). Ukazatelem výsledku je podíl rizikových skupin studentů, kteří nenavštěvují školu, ale studují na základě individuálního vzdělávacího plánu (5 % do roku 2013).
• Kvalitní a dlouhý pracovní život: pilotní inovační přístupy a opatření, šíření výsledků projektů a jejich integrace do stávajících politik.
• Znalosti a dovednosti pro inovační podnikání: zvýšení povědomí o podnikání a inovacích v různých společenských skupinách.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)