Jste zde

Kypr

Podpora sociálních inovací: 

V operačním programu Zaměstnanost, lidský kapitál a sociální koheze jsou na podporu inovací zaměřena témata v ose Rozvoj lidských zdrojů a adaptabilita: modernizace systému učňovského školství a zavádění osvědčených postupů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v podnicích.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)