Jste zde

Litva

Podpora sociálních inovací: 

V OP Rozvoj lidských zdrojů jsou jako horizontální principy využívány partnerství, mezinárodní spolupráce a inovace při provádění všech činností všech prioritních os (kvalita zaměstnanosti a sociální inkluze, celoživotní vzdělávání, posílení schopností výzkumných pracovníků, podpora administrativních kompetencí a zefektivnění veřejné správy).


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)