Jste zde

Lotyšsko

Podpora sociálních inovací: 

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost inovační témata zahrnují:
• Vzdělávání a dovednosti: podpora kvality, dostupnosti a přitažlivosti odborného i všeobecného vzdělávání, zlepšení národního systému kvalifikací a zkvalitnění obsahu vzdělávání, zvýšení kompetencí učitelů a posílení kapacity a spolupráce zainteresovaných subjektů v odborném vzdělávání (zejména modernizace obsahu vzdělávání, inovací a rozvoje znalostní společnosti).
• Podpora zaměstnanosti a ochrany zdraví při práci: zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel v ekonomicky aktivním věku na trhu práce podporou samostatné výdělečné činnosti a začínajících podniků, posílením rovných příležitostí žen a mužů, dále dodržování bezpečnosti práce, zvýšení kapacit institucí trhu práce a podpora zavádění inovačních řešení na trhu práce. Ukazatelem je podíl podpořených osob, které začnou realizovat samostatnou výdělečnou činnost nebo založí vlastní firmu do šesti měsíců po konzultacích a školení (cíl 25 %).
• Administrativní kapacity: zlepšení právní regulace politiky ve vysokoškolském vzdělávání a inovacích.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)