Jste zde

Lucembursko

Podpora sociálních inovací: 

Národní OP ve všech třech osách (tj. zlepšení přístupu k práci a trvalé začlenění na trh práce, zvýšení adaptability pracovníků a podniků a zlepšení lidského kapitálu) zahrnuje jako horizontální priority následující témata: inovace, kvalita správy a partnerství, rovnost mezi muži a ženami, rovné příležitosti, ochrana životního prostředí a místního rozvoje.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)