Jste zde

Maďarsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační program Sociální obnova zmiňuje inovační témata pouze velmi obecně jako podporu sociální ekonomiky, inovační a lokální iniciativy a pakty. Podobně obecně jsou zmiňovány inovační přístupy v OP Státní reforma, které zahrnují zvýšení inovační kapacity organizace, nová technická a organizační řešení nebo nové přístupy.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)