Jste zde

Malta

Podpora sociálních inovací: 

Operační program Lidé za více pracovních míst a lepší kvalitu života zahrnuje následující inovační témata:
• Zlepšení vzdělávání a kvalifikace: investice do vzdělávacího systému, které řeší kvalifikační nerovnováhy, výzkum a inovace, informační a komunikační technologie, inovační aktivity na podporu realizace reforem školství.
• Investice do zaměstnatelnosti a adaptability pracovní síly: podpora soukromého sektoru a inovačních aktivit pro celoživotní vzdělávání s cílem zvýšení adaptability firem a zaměstnanců.
• Podpora rovného a inklusivního pracovního trhu: návrh inovačních a produktivnějších forem organizace práce a inovační způsoby investování do lidského kapitálu pro účast skupin se ztíženým přístupem na trh práce ke vzdělávání, odborné přípravě a uplatnění na trhu práce.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)