Jste zde

Portugalsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační programy (dva regionální a jeden národní) stanovují inovační témata pouze všeobecně: podpora a šíření podnikatelského ducha, podpora modernizace služeb veřejné správy, podpora kvalifikací pro modernizaci organizací ve třetím sektoru, vzdělávání v oblasti inovací a managementu v podnicích a veřejné správě, zefektivnění inovačních strategií a posílení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím podpory zaměstnávání kvalifikovaných mladých lidí


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)