Jste zde

Rumunsko

Podpora sociálních inovací: 

Operační program Administrativní kapacita zahrnuje odstranění nadměrné administrativní zátěže pro podniky, která snižuje jejich motivaci k inovacím. Operační program Lidské zdroje zmiňuje pouze obecná témata podpory inovačních aktivit: přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, střednímu a vysokoškolskému vzdělávání, zlepšení přechodu ze školy do pracovního života, inovační formy organizace práce a inovační služby pro podporu podnikání a rozvoj podnikatelské kultury, podpora zaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných, sociální ekonomika a zvýraznění její role v poskytování inovačních a vysoce kvalitních služeb.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)