Jste zde

Slovensko

Podpora sociálních inovací: 

Operační programy Vzdělávání a Zaměstnanost a sociální začlenění zmiňují pouze obecná témata podpory inovačních aktivit: inovačních formy a metody vzdělávání a výuky, inovace v dalším vzdělávání a zvyšování kvality systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, inovační formy vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků, podpora inovačních sítí.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)