Jste zde

Slovinsko

Bližší informace: 

Operační program Lidské zdroje zmiňuje obecně inovační témata: přizpůsobování studijních programů s ohledem na potřeby ekonomiky, inovační a produktivnější formy organizace práce a podpora podnikání, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a mezinárodních projektů, zlepšení dostupnosti ICT a digitálního obsahu, spolupráce aktérů na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni s cílem e posílení sociální inkluze a boje proti diskriminaci na trhu práce.


Dílčí výstupy zakázky „Evaluace implementace principu inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o. (zveřejněno: 2012)